CERTIFICATE
European Tree Worker
Certyfikat Autoryzowanego
Instalatora HEWALEX
Muzeum
Łazienki Królewskie
Zakład Usług Komunalnych
w Ziębicach


Przedsiębiorstwo Handlowo
Zaopatrzeniowe "MAWA"
Silesian Grain Sp. z o.o. Zarząd Dróg Powiatowych
w Ząbkowicach Śląskich